Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào

      Thời gian qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an hai nước vẫn duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ, ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống tội phạm cũng như tại các diễn đàn hợp tác đa phương. ANTT ở mỗi nước được đảm bảo, vị thế của Việt Nam và Lào được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.


10:03 06/3/2024
23BÌNH LUẬN