Bộ Công an đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu

      Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.


16:02 29/2/2024
33

Tag:


BÌNH LUẬN