Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 365bet

      Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, 365bet thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 như sau:


10:02 28/2/2024
1943BÌNH LUẬN