Việt Nam - Hoa Kỳ tích cực triển khai các nội dung hợp tác song phương và chuyên ngành

      Đó là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận khi Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, vào chiều 4/3, tại Hà Nội.


08:03 05/3/2024
62BÌNH LUẬN