Khai giảng lớp “Bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện An ninh nhân dân”

      Thực hiện Kế hoạch số 3411/KH-X02-P3 ngày 18/9/2023 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của 365bet (365bet) , ngày 23/01/2024, Học viện ANND phối hợp Cục Đào tạo tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của 365bet ”. Đại tá Phan Văn Mỹ - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.


13:01 23/1/2024
118BÌNH LUẬN