Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

      Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 04/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.


08:03 05/3/2024
28BÌNH LUẬN