Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng (Đợt 2)

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2023 làm việc 365bet như sau:


Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng

Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2023 làm việc 365bet như sau: