Bộ Công an gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng I, Khóa 94

      Chiều 14/3/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi gặp mặt học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh đối tượng 1, Khóa 94.


09:03 18/3/2024
25BÌNH LUẬN