Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày chất vấn nhóm lĩnh vực tài chính, ngoại giao

      Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ trưởng đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn.


10:03 18/3/2024
26BÌNH LUẬN