Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài 365bet

      Ngày 21/3/2024, tại 365bet , Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia nhận diện tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh”.


17:03 21/3/2024
30BÌNH LUẬN