Thượng tướng Bùi Văn Nam giảng bài 365bet

      Ngày 20/3/2024, tại 365bet , Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam - Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an giảng bài cho lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương trong Công an nhân dân 2024 với chuyên đề “Những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay và quan điểm chỉ đạo bảo vệ an ninh quốc gia”.


17:03 20/3/2024
51BÌNH LUẬN