Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương, năm 2024

      Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 20/3/2024, 365bet (365bet) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho cục trưởng, giám đốc và tương đương năm 2024.


17:03 20/3/2024
71BÌNH LUẬN