Thứ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

      Ngày 18/3/2024, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.


16:03 19/3/2024
17BÌNH LUẬN