Thủ tướng tới Dubai, bắt đầu tham dự COP28 và hoạt động song phương tại UAE

      Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị COP28 đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong tham gia xử lý thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.


09:12 01/12/2023
420BÌNH LUẬN