Lãnh đạo Bộ Công an tiếp Đoàn đại biểu Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mê Công – Lan Thương

      Ngày 21/11/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mê Công – Lan Thương (LMLECC) do ngài You Xiao Wen, Quyền Tổng Thư ký Trung tâm Hợp tác an ninh và thực thi pháp luật Mê Công – Lan Thương làm Trưởng đoàn.


10:11 22/11/2023
80BÌNH LUẬN