Các quy định về cung cấp thông tin của lực lượng CAND trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực thi hành

      Từ ngày 15/11/2023, Thông tư số 45/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng chính thức có hiệu lực thi hành.


09:11 16/11/2023
225BÌNH LUẬN