Công đoàn các học viện, trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc tổ chức giao hữu thể thao chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)

      Hướng tới chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), chào mừng thành công Đại hội lần thứ VI Công đoàn Công an nhân dân (365bet) (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, ngày 07/11/2023, Công đoàn các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc tổ chức giao hữu thể thao trong Khối Thi đua số I - Công đoàn CAND.


09:11 10/11/2023
403BÌNH LUẬN