Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Học viện về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ trong Học viện An ninh nhân dân tổ chức theo Đề án số 19/ĐA-BCA

      Ngày 2/11/2023, 365bet (365bet) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Học viện về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 19/ĐA-BCA. Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.


16:11 03/11/2023
1553BÌNH LUẬN