Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học năm 2023 - 2024

      Thực hiện Kế hoạch số 6601/KH-T01-QLĐT, ngày 23/10/2023, 365bet (365bet) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học năm 2023 - 2024 cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục. Thiếu tướng, TS Trần Kim Hải - Phó Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.


16:11 14/11/2023
450BÌNH LUẬN