Học viện An ninh nhân dân tổ chức báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ thống phần mềm phục vụ chuyển đổi số tại Đại học Tôn Đức Thắng”

      Ngày 23/10/2023, 365bet (365bet) đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: “Kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và hệ thống phần mềm phục vụ chuyển đổi số tại Đại học Tôn Đức Thắng”.


15:10 25/10/2023
443BÌNH LUẬN